basketbalovehriste

Pohled z ulice Hurbanova do míst dnešního basketbalového hřiště.

Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Pohled z ulice Hurbanova do míst dnešního basketbalového hřiště.

Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy