BUDOUCÍ VÝSTAVBA U STANICE METRA D – NEMOCNICE KRČ

Vážení spoluobčané,

 v minulém roce jsme zahájili  proces participace s veřejností týkající se výstavby u stanice metra D – Nemocnice Krč.  V tomto procesu chceme pokračovat, a proto Vás chci informovat k jakým událostem došlo v posledních měsících.

 

Došlo k uzavření dohody mezi Hlavním městem Prahou a vlastníky klíčových pozemků (rodinou Vojtových a Janatkových, zastupovaných společností Reflecta Development) naproti Thomayerově nemocnici. Dohoda ukončuje vzájemné soudní spory a umožňuje Hl. m. Praze postavit na pozemcích těchto vlastníků stanici metra výměnou za navýšení objemu zástavby na jejich pozemcích.

Administrativní areál západně od nemocnice koupila developerská společnost Central Group.

Pozemky podél Vídeňské směrem k benzinové pumpě skoupily společnosti Bečvářova Krč a Prominecon.

Vlastníci mají zájem investovat do rozvoje území řádově miliardy korun a postavit zde kancelářské budovy, obytné domy, obchodní prostory či hotely.

 

Jaké jsou priority Prahy 4?

Městská část Praha 4 vnímá jako jasnou prioritu zprovoznění linky metra D bez zbytečných průtahů.

MČ chce, aby  u stanice metra „Nemocnice Krč“ vzniklo lokální centrum, které rozšíří a zkvalitní nabídku služeb pro obyvatele okolí, zaměstnance a návštěvníky blízkých zdravotnických zařízení a firem. MČ ale odmítá, aby v tomto území vyrostlo objemné administrativní a obchodní centrum, jehož kapacita by zjevně překračovala potřeby výše jmenovaných skupin uživatelů. To by vedlo ke zhoršení již nyní hraniční dopravní zátěže v území a pravděpodobně také úpadku drobných obchodů a služeb v okolí –  tedy ve výsledku zhoršilo, nikoliv zlepšilo kvalitu života obyvatel Krče a Lhotky. Z těchto důvodů MČ nesouhlasí s navýšením koeficientu zastavěnosti na kód G a bude při projednávání změn územního plánu důsledně trvat na rozumné míře zastavitelnosti v blízkosti stanice metra D.

MČ považuje za velmi důležité vést o stavebním rozvoji okolí Thomayerovy nemocnice otevřený dialog s obyvateli a institucemi z blízkého okolí, což znamená především včasné zapojení veřejnosti do koncepce rozvoje území s možností ovlivnit výsledné řešení.

 

Co už MČ podnikla pro naplnění těchto priorit?

MČ v průběhu roku 2016 podnikla sociologické šetření a veřejné plánovací setkání, s jehož výsledky již seznámila vlastníky klíčových pozemků a představitele Hl. m. Prahy a které nyní naleznete v příloze této zprávy.

MČ vstoupila do jednání s Hl. m. Prahou a vlastníky a zasadila se o to, aby součástí jejich vzájemné dohody byl závazek zpracovat pro širší území – nejen pozemky soukromých vlastníků, na nichž bude postavena stanice metra – územní studii, která prověří urbanistickou, dopravní a ekonomickou udržitelnost rozvoje celé lokality a stane se neopomenutelným podkladem pro územní řízení.

MČ bude iniciovat veřejnou diskusi nad stavebními plány investorů a bude požadovat jejich úpravu na základě výsledků průzkumů a podnětů z celého procesu participace. Do několika týdnů svoláme schůzku, na níž Vás budeme informovat o výsledcích jednání mezi městem, městskou částí a zástupci developerů.

Prosím o vyvěšení dopisu v příloze na informačních nástěnkách ve vašich objektech.

 

S pozdravem

Mgr. Alžběta Rejchrtová,

radní pro územní rozvoj a výstavbu

 

Závěrečná zpráva studie ke stažení zde:

https://sidlistekrc.cz/zaverecna_zprava.pdf