Dětské integrační centrum a mateřská škola

Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o. /DIC/, Hurbanova 1285, Praha 4 je soukromé zařízení. Poskytuje komplexní péči (výchovnou, vzdělávací, rehabilitační a sociální) a služby dětem zdravým a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Všemi aktivitami DIC prolíná myšlenka zdravého životního stylu.

Kontakt a další info

Součástí Dětského integračního centra a mateřské školy jsou:

  • mateřská škola speciální /MŠS/ – zařazena v rejstříku škol, fakultní škola, kapacita 120 dětí, věkově smíšené třídy, společně děti zdravé s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, dvojjazyčná třída (AJ), třída s delšími pobyty venku
  • speciálně pedagogické centrum /SPC/ – speciálně pedagogické a psychologické poradenství a diagnostika, rodinné poradenství, terapie a rozvoj osobnosti
  • nestátní zdravotnické zařízení  /NZZ/ – rehabilitační péče, vodoléčba, sauna

Adresa a kontakt:
Hurbanova 1285, Praha 4

Web: http://www.dic-saop.cz
Email: dic.saop@volny.cz
Tel.: 241 470 291

Zařazeno v těchto kategoriích:
  • Vzdělávání
  • << zpět do katalogu