Sběrný dvůr

Sběr zdarma platí pro fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území městské části Praha 4 a fyzické osoby, které předloží provozovateli sběrného dvora smlouvu o nájmu bytu, popř. domu (originál nebo ověřená kopie smlouvy) včetně platného prohlášení plátce poplatku za komunální odpad

Kontakt a další info

Otevírací doba:
Po a st: 10:30 – 16:30 (zimní čas)
Po a st: 12:00 – 19:00 (letní čas)
Út, čt, pá: 9:00 – 15:00
So: 9:00 – 12:00

Sběr zdarma:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácností)
 • zpětný odběr elektrozařízení (pračky, televize, rádia, sporáky, lednice, PC, videa…)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • stavební odpad (suť) v množství do 1 m3 / měsíc
 • papír, sklo, plasty
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • pneumatiky – 4 kusy za kalendářní rok/fyzická osoba
 • jedlý olej a tuk (přelitý do PET lahví)

Sběr za úplatu: stavební odpad v množství nad 1 m3

Adresa a kontakt:
Durychova 972, Praha 4 (naproti České poště)

Web: http://praha4.cz/Sberny-dvur-mestske-casti-Praha-4-a-Sberne-dvory-hl-m-Prahy.html
Tel.: 739 202 742

Zařazeno v těchto kategoriích:
 • Služby
 • << zpět do katalogu