Město řeší výstavbu nad metrem D, v okolí stanic plánuje zástavbu

Praha hledá investory na výstavbu nad stanicemi metra D. Místo výstupu z metra do polí a luk chce docílit toho, aby kolem budoucích stanic linky D vznikla zástavba a ideálně byla hotová společně s metrem. V Krči už projekty získávají podobu.

Zdroj: http://praha.idnes.cz/metro-d-zastavba-investor-dopravni-podnik-fji-/praha-zpravy.aspx?c=A170718_2339460_praha-zpravy_nub