Metro v Krči ano, navýšení výstavby NE

Okolí Jižní spojky a Vídeňské ulice patří mezi území nejvíce zatížené emisemi z automobilové dopravy. Zprovoznění metra D by na první pohled mělo přinést výrazné snížení individuální automobilové dopravy (IAD) a tím i snížení jak emisí výfukových plynů, tak i hluku. Ve skutečnosti se však urychlení výstavby nové linky metra stává záminkou pro zásadní navýšení objemu výstavby na lukrativních pozemcích, která naopak stávající IAD v této i dalších lokalitách Prahy 4 zvýší. Aktuálně  vyjednává hlavní město Praha (HMP) především o pozemcích kolem budoucí stanice metra D naproti Thomayerově nemocnici, které jsou ohraničeny ulicemi Vídeňskou, Zálesí a Štúrova. Zhruba polovina tohoto území patří restituentům, za které vystupuje pan Vojta a developer Sklenka.  Asi čtvrtinu území tvoří stávající Business centrum Zálesí. „Developer Central Group koupil od Pražské správy nemovitostí pozemky v Praze-Krči s ubytovnou a kancelářemi o rozloze přes 37.000 metrů čtverečních. V budoucnu tam zvažuje postavit hotelový a ubytovací komplex.“ (zdroj: www.web4trader. cz, ČTK) Zbylé pozemky vlastní Bečvářova s.r.o. spojená s bývalým politikem a známým podnikatelem Hrdličkou.

Školácká chyba odboru?

Stavba metra D jako veřejně prospěšné stavby byla umožněna v r. 2012 změnou ÚP Z-2440/00, přičemž současně došlo k navýšení koeficientu zastavěnosti dotčených pozemků. Stávající územní plán (ÚP) tak umožňuje na pozemcích restituentů, kde má být umístěn výstup z metra, výstavbu o objemu srovnatelném s panelovou výstavbou na sídlišti Krč. To však restituentům nestačí a usilují o takovou změnu územního plánu, která by jim umožnila objem výstavby zdvojnásobit. Změnu ÚP Z-2440-00 proto napadli žalobou a HMP soud prohrálo. Proč? Soud přisvědčil žalobě v jediném bodě – absence odůvodnění stanoviska odboru ochrany prostředí MHMP o neposuzování vlivu změny na životní prostředí. Byla školácká chyba Odboru ochrany prostředí MHMP náhodnou? Restituenti, jejichž životní prostředí bylo změnou ÚP údajně ohroženo, nyní požadují změnu, která ho ohrozí dvojnásobně! Rada HMP s požadovaným navýšením souhlasí a s restituenty uzavřela memorandum o koordinovaném postupu (usnesení Rady HMP č. 197 ze dne 7. 2. 2017). Současně Výbor pro územní rozvoj HMP odhlasoval navýšení objemu výstavby pro pozemky Central Group, ačkoliv se MČ Praha 4 ústy radní pro územní rozvoj, A. Rejchrtové, vyslovila jednoznačně proti. Nelze pochybovat o tom, že Bečvářova s.r.o. bude usilovat o navýšení také. Administrativní, obchodní, hotelové a ubytovací komplexy na cca 10 ha t. č. s převahou nezastavěného území v takto navýšeném objemu vygenerují více automobilové dopravy, než o kolik ji bude metro D schopno naopak snížit. Je nejvyšší čas informovat veřejnost o skutečném stavu věcí místo jednostranně optimistických proklamací. Metro D je přirozeně potřeba, proč však zásadně navyšovat objem přípustné výstavby na pozemcích v širokém okolí? A to dokonce na pozemcích, které stavba metra nejenže neznehodnotí, naopak jejich hodnotu zvýší. Proces přijetí nezbytné změny ÚP stejně jako řízení o umístění stavby metra, budou-li úředníci MHMP postupovat kompetentně a dodržovat zákony, může trvat stejně dlouho s navýšením objemu výstavby i bez něj. Budou-li pak rozhodnutí zákonná, nebudou úspěšné ani případné žaloby. Samotná existence metra D snížení dopravy nutné pro zlepšení kritického stavu ovzduší nepřinese, nebude-li politická odvaha paralelně s metrem vedoucí silnice přiškrtit. Řešení dopravy a výstavby musí být komplexní a s dlouhodobou vizí, má-li přinést pozitivní efekt. Více informací naleznete na www.nasekrc.cz.

Marie Jelínková (Trojkoalice/SZ), zastupitelka MČ Praha 4

 

Článek vyšel v dubnovém čísle časopisu Tučňák