Modrý pavilon na sídlišti Krč čekají změny

V březnovém čísle Tučňáka vychází článek zastupitelky Petry Rejchrtové o Modrém pavilonu.

Jeho text Vám přinášíme níže.

Na sídlišti Krč žiji od narození, a to bude bezmála padesát let. Jednou z dominant tohoto velice dobře a velkoryse koncipovaného sídliště je právě Modrý pavilon ve Štúrově ulici. Pamětníci si jistě vzpomenou na černomodrou mozaiku, neobvyklé záhonky a výzdobu, ale i na obchody a služby: obuv, galanterii a oděvy, poštu. Některé provozovny přetrvaly až dodnes, jako například drogerie, kadeřník nebo prádelna. Za dlouhé roky existence Modrého pavilonu se ale leccos změnilo. Některé obchody přibyly a pak zase zmizely, některé se i přes stále se zhoršující ekonomickou situaci drží. V lednu rada městské části vybrala nového nájemce celého objektu. Podmínkou je, že Modrý pavilon opraví a bude udržovat, vybuduje sál a zachová pobočku městské knihovny a služebnu policie. Jeho další povinností je se před uzavřením nájemní smlouvy sejít se současnými nájemci jednotlivých obchodů a probrat s nimi možnost pokračování v podnájmu. Velice vítám tuto povinnost, neboť jak vyplývá ze sdělení občanů a z výsledků ankety, která proběhla na přelomu ledna a února, obyvatelé krčského sídliště by neradi přišli o své oblíbené obchody. Místní rozhodně stojí o zachování drogerie U Hrádků, kde dostanete i základní potřeby pro domácnost, zahradu, potřeby do školy a hračky, řeznictví, second handu, kde je neustále plno (první tři obchody si přálo téměř 90 % respondentů ankety), prádelny, prodejny oděvů, večerky, kadeřníka, fotografa, nehtového studia. Své příznivce si našel i bar B-52.
Kromě toho je v Modrém pavilonu stále ještě dost volných prostor. A obyvatelé sídliště velice dobře vědí i to, jakými službami a obchody je potřeba nabídku doplnit. Velmi zde postrádají stánek s ovocem a zeleninou, který byl před vchodem do prádelny a second handu, stýská se jim po pekárně a levné jídelně. Tu by rádi doplnili ještě o cukrárnu, kavárnu nebo čajovnu. Na sídlišti chybí i železářství a snadno dostupný bankomat. Obyvatelé by v Modrém pavilonu ocenili i květinářství, potraviny, WC a trafiku. Modrý pavilon má velký potenciál. Jako kulturní středisko sloužil sice v minulosti méně, převažovaly obchody, ale to by se mohlo změnit. Naši senioři by velmi stáli o menší klubovnu s bezbariérovým přístupem, kde by se mohli scházet za nepříznivého počasí a která by mohla sloužit i rodičům s dětmi. Sama si pamatuji kroužky a cvičení pro malé děti, které by někteří rodiče i dnes uvítali. Modrý pavilon je majetek městské části, který by měl především sloužit občanům. Pro městskou část a tím pádem i pro nového nájemce by potřeby občanů měly být prioritou. Však také v anketě vyjádřili názor, že i v případě pronájmu by si městská část měla udržet vliv na skladbu obchodů a služeb. Věřím, že se vše podaří dojednat tak, aby Modrý pavilon sloužil ke spokojenosti nás všech.
Petra Rejchrtová (Trojkoalice/SZ), zastupitelka MČ Praha 4