Přijďte říci, jak má okolí stanic metra vypadat!

Metro D na Komisi územního rozvoje v pondělí 15. 5. 2017 od 16 hodin na radnici v Táborské v Nuslích.

Bude se projednávat Návrh zadání změny územního plánu č. Z 2440/00 hl. m. Prahy, která se týká metra D, a to nejen trasy, ale i okolí stanic – u nás je to:
Thomayerova nemocnice
(kde bezprostředně hrozí masivní výstavba obytných i komerčních objektů),
Nové Dvory
(kde je již zájem o volné pozemky na Jalodvorské louce !!! a nápad postavit na ní největší sportovní halu na pravém břehu Vltavy!!!) a Nádraží Krč.

Tento návrh zadání je velmi obecný a například zatím neobsahuje požadavek na navýšení kódu využití okolí Thomayerovy nemocnice na G (to je výstavba dvojnásobně hustší než sídliště Krč), který tam hl. m. Praha společně s vlastníky pozemků plánuje. Pro výstavbu metra to ale není nezbytně nutné! Nyní máme tedy příležitost se na komisi vyjádřit k požadavkům na zadání změny, tedy především zdůraznit nevhodnost a nebezpečnost tak husté výstavby u nemocnice a případně u dalších stanic, která navýší dopravu a zatíží již tak zatížené území, naprostou nesmyslnost zřízení parkoviště P+R u nemocnice (?!?), které jen přiláká další dopravu po Vídeňské, Štúrově a Zálesí, kde se již dnes nedá ve špičce projet a přednést další požadavky. I v okolí dalších stanic můžeme očekávat různé nápady, např. u stanic Nádraží Krč nebo u Nových Dvorů. Přijďte nás prosím podpořit!
Celý text a grafické podklady změny jsou na: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Z2440/navrh_zadani/navrh_zadani.html

Petra Rejchrtová – zastupitelka Prahy 4, 4-občanská (4-obcanska@seznam.cz)