Historie

Krč vznikla jako první pražské sídliště velkého stavebního obvodu pro 12 000 obyvatel a stala se součástí obytného obvodu spolu s Lhotkou, sídlištěm Novodvorská a obcí Libuš, kde mělo bydlet 50 000 lidí. Projektová příprava sídliště byla prováděna od roku 1962 a její realizace v letech 1964 až 1971. V této době vzniká 3809 bytových jednotek pro zhruba 12800 obyvatel.  Vodícím momentem při urbanistickém utváření sídliště byl princip intenzivní zástavby a co nejefektivněji využité plochy na okraji města. Výstavbou mělo vzniknout nikoliv periferní sídliště, ale část města vykazující všechny znaky městského bydlení s plnou dopravou, obchodní činností a rekreací.

Letecký snímek z roku 1971

Na sídlišti bylo realizováno urbanistické zónování, vyjádřené „pruhy“, od výpadové silnice z města. Tyto izolační pruhy oddělují bytovou oblast od zdroje hluku. Organizace života sídliště byla na odvrácené straně. Za pěším chodníkem teprve následuje pásmo bydlení, pak území klidu, škol a rekreační prostor. Doprava byla řešena obvodovými komunikacemi tak, aby všechny obytné domy byly dosažitelné a dopravní prostředky bylo možno zaparkovat. Bylo použito takových typů domů, aby obohatily prostředí a řešení interiérů neopakovaně zvyšovalo kulturu bydlení. Byly zde postaveny věžové patnáctipodlažní domy, dvanáctipodlažní bytové objekty typu TO-8B a mezonetové čtrnáctipodlažní bytové objekty, čímž vzniklo víc druhů bytů. V případě mezonetových bytů šlo o první použití tohoto principu relativně nejlevnější výstavby s vysokým procentem velkých bytů. Tři mezonetové domy obsahovaly 627 bytů po třech ložnicích a haly pro celkem pět až šest osob. Dále tu byly bodové čtyřpodlažních domy, šest věžových domů, osmipodlažní a třináctipodlažní objekty. Sídliště bylo v blízkosti přírodního prostředí a poskytovalo výhled na Kunratický les.

Generální projektant byl Pražský projektový ústav, hlavní architekt ing. arch. Josef Kalous a generální dodavatel n. p. Montované stavby Praha.

Použito z bakalářské práce T. Kovaříkové

Sídliště Krč v číslech

 • Zahájení projekce: 1962
 • Zahájení realizace: 1964
 • Rozloha: 64 ha
 • Počet bytových jednotek: 3 964
 • Počet obyvatel:  12 200
 • Mateřské školy: 3
 • Jesle: 3
 • Školy: 2
 • Obchody a služby: 3
 • Restaurace: 3
 • Zdravotnické středisko: 1

 

Galerii s historickými fotografiemi naleznete zde: https://sidlistekrc.cz/?p=117