Na krčském sídliště vznikne dráha pro kola a brusle

Množí se dotazy, ohledně nově oploceného fotbalového hřiště mezi ulicemi Tajovského a Sládkovičova. Trochu jsme zapátrali a našli na stránkách Praha 4 usnesení o záměru úpravy tohoto hřiště a vybudování dráhy pro kola a brusle. Ta by měla vést okolo travnatého fotbalového hřiště. Součástí by mělo být i doplnění stávajícího mobiliáře o skluzavku s dopadovou plochou, nově vybudované přístupové schodiště ke hřišti, osazení laviček, zastínění pískoviště a doplnění odpadkových košů.
Cena realizace a další informace naleznete zde:

http://praha4.cz/k-uzavreni-smlouvy-o-dilo-se-spolecnosti-Sport-Technik-Bohemia-s-r-o-se-sidlem-Sokolovska-126-40-186-00-Praha-8-IC-496-18-555-na-realizaci-akce-Doplneni-mestskeho-mobiliare-a-vytvoreni-drahy-pro-kola.html