Vše Vzdělávání

Zde jsou kontakty na jednotlivá školská a vzdělávací zařízení v našem okolí.

Dětské integrační centrum a mateřská škola
Dětské integrační centrum a mateřská škola

Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o. /DIC/, Hurbanova 1285, Praha 4 je soukromé zařízení. Poskytuje komplexní péči (výchovnou, vzdělávací, rehabilitační a sociální) a služby dětem zdravým a dětem se speciálními vzdělávacími potře [...]

Krčská mateřská škola
Krčská mateřská škola

Krčská mateřská škola zajišťuje výuku dětí předškolního věku na dvou pracovištích v krčském sídlišti.

Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici
Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici

Součástí Mateřské školy při FTN jsou i dvě třídy pro děti zaměstnanců nemocnice. Provoz je přizpůsoben pracovní době rodičů, proto začíná již v šest hodin ráno. Docházku dětí je možné po dohodě upravit tak, aby co nejvíc vyhovovala fungování k [...]

Městská knihovna
Městská knihovna

Poskytování výpůjčních, vzdělávacích a informačních služeb. Nabídka knih, filmů, hudby, časopisů, not, map nebo mluveného slova.

Nový PORG gymnázium Praha 4
Nový PORG gymnázium Praha 4

Bilingvní gymnázium Nový PORG je nezisková střední škola situovaná v Praze 4 v Krči. Naší prioritou je celkový rozvoj osobnosti studentů, jejich znalostí, dovedností a hodnot. Škola pravidelně dosahuje vynikajících výsledků při srovnávacích mě [...]

Škola Wing Tsun (Wing Chun) Kung Fu
Škola Wing Tsun (Wing Chun) Kung Fu

Provozujeme školu sebeobrany. Cílem naší školy je přinést zájemcům o toto čínské bojové umění metodiku výuky z Hong Kongu, která učí studenty aplikovat Wing Chun Kung Fu v reálných podmínkách na ulici a přitom mít stále uvolněné tělo a mysl. [...]

Střední škola Aloyse Klara
Střední škola Aloyse Klara

Speciální fakultní škola FTVS UK zajišťuje studium tříletých učebních oborů keramická výroba, výrobce a dekoratér keramiky, kartáčnické a košíkářské práce. Umožňuje studium oborů čalouník, knihař, rekondiční a sportovní masér. Studenti se účas [...]

Základní škola praktická
Základní škola praktická

Praktická základní škola pro žáky se speciálními potřebami.

ZŠ U Krčského lesa
ZŠ U Krčského lesa

Budova školy je umístěna na okraji sídliště v blízkosti Kunratického lesa. Je členěna do šesti pavilonů, ve kterých může být vyučováno až 700 žáků. Je spádovou školou pro oblast Prahy 4 – Krče, zřizovanou obcí MČ Praha 4. Je velmi dobře dostup [...]